MTÜ Eesti Naiste Koostöökett

Eesti Naiste Koostööketi tegevus aastal 2006 Prindi

Aastal 2006 rahastas EV Siseministeerium projekti „Kodanike ja nende ühenduste laialdasem kaasamine poliitikate kujundamisel“, mille käigus korraldas ENKK 17 üritust 770 osavõtjale ja koostöös Kodanikukoolitusega foorumi 500-le erirahvusest osavõtjale.

2006. aastal toimusid järgmised üritused:

 • 11. jaanuaril toimus TÜ filosoofiaprofessori Margit Sutropi juhendamisel eetikaseminar “Eestlaste väärtused ja eetilised valikud“.
 • 17. veebruaril osalesid Eesti Naiste Koostööketi liikmesorganisatsioonide esindajad Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit poliitika kujundamise seminar-koolitusel.
 • 18. veebruaril toimus koostöös Kodanikukoolitusega foorum „Mitu vilja ühes salves“, millel osalesid kümnete Eestis tegutsevate rahvusvähemuste organisatsioonide esindajad. Soe vastuvõtt sai osaks nii protestantliku, õigeusu kui ka muhameedliku kultuuri kandjatele. Planeeritud 300 osavõtja asemel tuli kohale ligi 500 inimest erinevatest Eestimaa piirkondadest. Foorumi pildigaleriid vaata siit.
 • Veebruaris valis Koostöökett kolmandat korda Teenäitaja. Teenäitajaks 2005 osutus mittetulundusühingu Kodanikukoolituse juhatuse liige Külli Volmer.
 • 10. märtsil korraldas Koostööketi liige Eesti Naisliit Estonia Talveaias rahvusvahelist naistepäeva ja emakeele päeva tähistava teemaõhtu. Osavõtjatele esines Kirjanike Liidu esimees Jan Kaus.
 • 23. märtsil toimus Eesti Naiste Koostööketi liikme QUIN-Estonia organiseerimisel TTÜ-s konverents „Naised, innovatsioon ja ettevõtlus“ 123 innovaatikast huvitatule. Välja oli pandud näitus naisleiutajatelt.
 • Valmis Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni sisu selgitava teksti rahvakeelne versioon (autorid Ene Hiion, Anne Taklaja ja Anne-Mari Rannamäe).
 • 21. - 22. aprillini toimus Pärnus Eesti Naiste Koostööketi liikme Kodanikujulgus organiseeritud seminar „Kaasamine. Sekkumine“. Koostöös Kodanikujulguse MTÜga küsitleti ja anketeeriti 101 inimest arusaamade kohta kodanikuühiskonnast.
 • Rahvusvahelise koostöö raames osales Anne-Mari Rannamäe Londoni Metropoli Ülikooli (võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise teemad, rahvusvaheliste projektide kogemused) üritusel Londonis.
 • Koostati raadiosaadete sisuline projekt – kõigil Koostööketi liikmetel võimalus tutvustada oma organisatsiooni eesmärke ja tegevusi rõhuga koostööle teiste kodanikuühendustega.
 • Asuti korrastama ja arendama kodulehekülge.
 • Valmisid Eesti Naiste Koostööketti tutvustavad postrid (formaadis 94x70).
 • Kodanikujulguse seminari Pärnus olid esindatud: Eesti Nailiit, QUIN-Estonia, Rahvaliidu Naisühendus Epp, Kodanikujulgus, Reformierakonna Naisteühendus NaiRe ja Eesti Puuetega Naiste Ühingu.
 • 7. mail toimus Rahvaliidu Naisühenduse Epp korraldusel seminar-koolitus “Riigi ja kodaniku kohustused uue tervishoiupoliitika valguses“.
 • 15. mail osalesid Koostööketi organisatsioonid telesaates „Unetus“, milles lahati soolise võrdõiguslikkuse probleeme ja naiste võimalusi tõusta poliitikas. Külaline oli Marianne Mikko.
 • 20. mail toimus Eesti Naiste Koostööketi liikme Eesti Puuetega Naiste Ühingu korraldatud seminar „Naiste koostöö kodanikuühiskonnas“.
 • 26. mail osalesid Koostööketi liikmed Rahvaliidu Naisühenduse Epp korraldatud Aasta Pere austamistseremoonial Sausti mõisas.
 • 28. mail korraldas Eesti Naisliit teemapäeva-väljasõidu „Koostöö“ Kirna mõisa. Väljasõidu pilte vaata siit.
 • 21. juunil toimus koostöös Kodanikujulgus MTÜga üritus KODANIKUTRAMM näitamaks 3. sektori haaret ja tähendust ühiskonnas. Trammi sisenesid ja sõitsid kaasa riigikogu ja valitsuse liikmed, avaliku elu tegelased, kultuuriinimesed, noored ja vanemad linnakodanikud.
 • 25. juulil käis Anne-Mari Rannamäe välislähetusel Brüsselis lobitööks koos välispartneritega Suurbritanniast ja Soomest EWL juures.
 • August-november 2006 osalesid Eesti Naiste Koostööketi liikmed Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhtide koolituskursuse „Analüütilise kompetentsi arendamine“ 8 seminaril 54 tunni ulatuses.
 • 8. - 9. septembril osalesid Koostööketi liikmed Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit suvekoolis „Kuidas teenida tulu?“
 • 15. septembril toimus Põltsamaal seminar „Kodanik ja ühiskond“.
 • 19. - 21. septembril osalesid Koostööketi eesistuja Maret Priske ja projektijuht Anne-Mari Rannamäe vaatlejatena EWL (Euroopa Naiste Lobby) assambleel Prahas.
 • 28. - 29.oktoobril toimus Koostööketi liikme Eesti Puuetega Naiste Ühingu koolitus „Kodanikuna ühiskonnas“ Karaskil.
 • 22. novembril korraldas Eesti Naisliit WTC konverentsikeskuses seminar-loengu „Õnne valem“ , lektor dr. Jüri Ennet.
 • 25. - 26. novembril korraldas Isamaaliidu Naisteühendus väljasõidu „Kadripäev Setumaal“ – omakultuuri tugevdamine kodanikualgatuse poolt ja Kodanikupäeva tähistamine. Tutvuti setomaa töötute naiste tööturule tagasiaitamise projektiga Käsitööga tööle. Tutvuti ka kohalike ettevõtlike ja kultuuriinimestega.
 • 1. - 2. detsembril toimus Tõrvas Lõuna-Eesti piirkonna naistele seminar-koolitus „Naised ja kodanikuühiskond“.
 • 8. - 9. detsembril toimusid Viimsis mõttetalgud "Muudame hoiakuid". Osalesid ENKK liikmed jt. organisatsioonid. Üritust rahastas Avatud Eesti Fond.
 • 14. detsembril toimus Tallinnas Koostööketi ja Saksamaa esindajate Friedrich Eberti Fondi toel rahvusvaheline seminar „Võrdõiguslikus ja konfliktijuhtimine ühiskonnas“. Vahetati häid praktilisi kogemusi ja planeeriti tuleva aasta tegevusi.
 • 15. detsembril toimus Koostööketi liikme Keskerakonna Naisteühenduse KENA korraldusel rahvusvaheline inimkaubanduse vastu võitlemise konverents „Inimene kui kaup – kaua veel?“.
 • Valiti välja Teenäitaja 2006 kandidaadid ja valmistati ette austamistseremoonia 11. jaanuariks 2007.
 • Toimus 5 raadiosaadet sarjas „Kodanik ja ühiskond“ Tartu Raadios.
 • Koostöös Kodanikukoolituse MTÜga koostati ja levitati väljaannet "Suhted ja võim" (6000 tk).